GIỚI THIỆU

Theo tinh thần của công văn số 10766/YT-Đtr ngày 13 tháng 11 năm 2003 của Vụ Điều trị, đa số bệnh viện trong cả nước đã thành lập đơn vị thông tin thuốc. Hiện nay, trả lời, giải đáp các vấn đề về sử dụng thuốc được coi là hoạt động chủ đạo của các đơn vị thông tin thuốc. Tuy nhiên, lưu trữ các câu hỏi/trả lời thông tin thuốc bằng văn bản khiến việc truy xuất tốn nhiều thời gian và công sức. Điều này đặt ra vấn đề cần thiết phải có phần mềm lưu trữ và quản lý câu hỏi/trả lời thông tin thuốc.

Phần mềm quản lý câu hỏi/trả lời thông tin thuốc được xây dựng với mục đích quản lý, lưu trữ câu hỏi/trả lời một cách khoa học và thuận tiện; đồng thời, giúp việc tìm kiếm thông tin hiệu quả và dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, phần mềm cũng đóng vai trò như một công cụ thống kê, cho biết một số vấn đề được nhiều cán bộ y tế quan tâm nhất, từ đó, đưa ra các khuyến cáo, hướng dẫn phù hợp hướng tới mục tiêu sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

Phần mềm được xây dựng với sự hợp tác của 3 đơn vị là Trung tâm DI & ADR Quốc gia, Bộ môn Dược lâm sàng – Đại học Dược Hà Nội và khoa Dược – bệnh viện Bạch Mai. Trung tâm Quốc gia mong muốn hợp tác, chia sẻ phần mềm với các Trung tâm Thông tin thuốc khu vực, các bệnh viện và cơ sở điều trị để có một ngân hàng dữ liệu câu hỏi/trả lời thông tin thuốc phong phú phục vụ công tác tra cứu, khai thác thông tin thuốc trong thực hành lâm sàng.